O nama

Kontakt

+386 3 819 0182

Politika kvalitete

Vodilja sustava kvalitete je misao da je kvalitetu usluga moguće postići jedino uključivanjem svih funkcija i svih zaposlenika u poduzeću MOS SERVIS d.o.o., uvođenjem kvalitete pri planiranju provođenja novih usluga, pri provođenju standardnih usluga i sprječavanju ponavljanja pogrešaka neprestanim dopunjavanjem sustava u svrhu postizanja poboljšanja.

Obveza svih zaposlenika jest da prema svojim mogućnostima doprinose kontinuiranom razvoju i poboljšanju usluga.

Kvaliteta znači također pouzdanost i sigurnost, usmjerenost u budućnost i otvorenost za promjene i poboljšanja.

Sve aktivnosti u poduzeću odvijaju se u smjeru zadovoljavanja zahtjeva naručitelja i svladavanja razlika između tehnoloških mogućnosti i želja naručitelja. 

 • ZADOVOLJSTVO NARUČITELJA
 • EKONOMSKA UČINKOVITOST
 • MOTIVIRANJE ZAPOSLENIKA
 • POBOLJŠANJE PROCESA

Politika cjelovitog osiguravanja kvalitete je filozofija u koju poduzeće MOS SERVIS d.o.o. vjeruje i time usmjerava sve svoje napore i raspoloživa sredstva da joj se približi, prati je i neprestano dopunjava.

 • upoznati, zadovoljiti i nakon toga premašiti zahtjeve naručitelja i strateških tržišta,
 • postići izvrsnost u poslovanju poduzeća,
 • postići izvrsnost u poslovanju poduzeća,
 • osiguravati ugodnu radnu okolinu kako za zaposlenike tako i za širu zajednicu,
 • neprestano informirati i motivirati zaposlenike s namjerom postizanja i ostvarivanja najvećih mogućnosti i potencijala,
 • konstruktivna suradnja s dobavljačima odnosno ugovornim partnerima,
 • uvijek ispuniti dana obećanja i osiguravati kvalitetnu uslugu po pristupačnoj cijeni.

Kvaliteta nije nastala slučajno, nego je rezultat zajedničkih napora svih zaposlenika, čime svaki zaposlenik svojom osposobljenošću i odnosom doprinosi ostvarivanju zajedničkih ciljeva.