Mehanička montaža

Kontakt

+386 3 819 0182

Industrijska transportna tehnika

Transportna tehnika u zračnim lukama

Procesna i aplikacijska tehnikaka

Robotika

Metalna konstrukcija

Poduzeće obavlja električnu i mehaničku montažu nove opreme, preradu/dogradu postojeće opreme i radove održavanja na različitim područjima industrije, kao što su:

  • Industrijska transportna tehnika
  • Transportna tehnika u zračnim lukama
  • Procesna i aplikacijska tehnika
  • Robotika
  • Metalne konstrukcije

Na temelju vaših tehnoloških zahtjeva, dokumentacije i razgledavanja mjesta investicije pripremimo procjenu troškova montaže, predstavimo predviđeni tijek radova, projektni tim (voditelja projekta, voditelja gradilišta, voditelje grupa, montere…) i potrebnu opremu (različite dizalice, montažne skele, viličare…), a sve u svrhu radove završiti u predviđenim rokovima i u granicama predviđenih financijskih sredstava. Time svodimo vaš rizik u vezi nepredviđenih situacija i mogućih komplikacija na minimum.